top of page

Privacy verklaring

Gegevens van MG-Photography.be

Marina Geerts
Lange Kroonstraat 164, 2530 Boechout
MG-Photography.be
BE0538.851.727
info@marinella-geerts.be

[MG-Photography] verzamelt persoonsgegevens en verwerkt deze. Deze privacyverklaring geeft de rechten van de eigenaar van deze gegevens weer, alsook de rechten van [MG-Photography].
 

Welke gegevens worden verzameld

De diensten die [MG-Photography] aanbiedt gaan steeds gepaard met het verzamelen van persoonsgegevens. Onder deze diensten vallen het maken van digitale en analoge beelden, het gebruik van de website, het gebruik van een eventuele webshop, het gebruik van digitale platforms voor het aanbieden van de digitale beelden. Onder de gegevens die verzameld worden, vallen ook de gegevens die door personen zelf verstrekt worden via contactformulieren en e-maillijsten.
 

De diensten van MG-Photography omvatten fotografie en/of videografie, waardoor er ook bijzondere en gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt door MG-Photography. Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens worden omschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming[1]. Door het inhuren van de diensten van MG-Photography het gebruiken van de website en webshop van MG-Photography gaat de verstrekker van de gegevens er dan ook mee akkoord dat persoonsgegevens zoals, maar niet gelimiteerd tot geslacht, gender, geaardheid, religie en etniciteit verwerkt worden. Andere persoonsgegevens die verzameld worden zijn gegevens zoals, maar niet gelimiteerd tot: voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, social media account en beelden.
 

Hoe worden gegevens verzameld?

MG-Photography verzamelt persoonsgegevens via e-maillijsten, cookies, (Facebook) pixels, profielen op websites, contactformulieren, foto- en videosessies en eventuele online of offline consultaties.

MG-Photography verzamelt nooit gegevens zonder menselijke tussenkomst wanneer er sprake is van bijzondere en gevoelige gegevens zoals gender, geslacht, religie, etniciteit en

 

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst)

MG logo Wit2.png
bottom of page